Totalteknik lanserar nu en helt ny tjänst!

 

TT_recycling_logo fran290kr_150x150

 

 

VI TAR HAND OM ERT EL- OCH TEKNIKAVFALL

 

bock40x35Rätt resurser på rätt plats

Det är tidskrävande och onödigt att använda dyra installatörer till att demontera gamla kabelnät och annan utrustning i samband med uppgraderingar, kompletteringar eller ombyggnationer. Vi riktar oss i första hand till installations- och byggföretag men även till fastighetsbolag och slutkunder. Använd Er av oss så kan Ni ägna Er åt det Ni är bäst på.

bock40x35Stora möjligheter
Genom samarbeten med olika partners som är specialister inom sitt respektive område, kan vi ta både små och stora uppdrag samt hantera olika typer av avfall kostnadseffektivt, säkert och miljövänligt. Några exempel:
• Kabelnät – El, Data/Tele, Larm etc.
• Passiv utrustning – Uttag, dosor, paneler, plastkanaler och liknande
• Aktiv utrustning – Switchar, datorer, skrivare och liknande
• Batterier, förbrukningsmaterial m.m.
• Övrigt – Vi kan även hantera annat avfall i samband med ett uppdrag

bock40x35Vi löser hela kedjan åt Dig

hela_kedjan600x55

bock40x35Kompetens och precision
Vår personal är tekniskt kompetent och kan därför demontera hela eller delar av en anläggning med precission och utan avbrott i verksamheten om så behövs. Vi kan även reparera ev. skador och t.o.m. installera helt nya lösningar. Vi har därtill goda kunskaper kring miljöhantering vilket borgar för att vi utför våra uppdrag på ett korrekt sätt och Du som kund gör en insats för miljön.

 


Exempel på priser:

Ordinarie timpris (per person): 340 kr
Avser uppdrag med mindre än 499 kg kopparkabel eller hantering av andra material, utrustning etc.


Nedanstående priser avser vid demontering av kopparkabel:

290 kr/tim/person: >1000 kg kabel som demonteras inom 20 löpande arbetsdagar (2 personer inom 10 dagar)

315 kr/tim/person: 500-999 kg kabel som demonteras inom 20 löpande arbetsdagar

>1500 kg kabel = FRAKTFRITT!

 

Alla priser är exklusive moms
Förutsättningarna ska finnas för att varje person ska ha möjlighet och förutsättningar att demontera 50 kg kabel per dag för att priserna ska gälla


Övriga priser samt fasta priser lämna på offert
Kontakta oss för detaljer och beställningar

Mejl: recycling@totalteknik.se

Telefon: 0708 – 59 54 00