Vi strävar efter att ha långsiktiga samarbeten, oavsett om du är leverantör, partner eller kund. Vi tror att utbytet mellan dig och oss bara blir bättre och bättre med tiden. Vi får båda en djupare förståelse över hur vi fungerar, vilka särskilda behov och önskemål vi har vilket leder i sin tur till bättre relationer och affärer.

Vi är helt leverantörsoberoende, dvs. vi, tillsammans med dig, tar fram just den lösning som du behöver utan ”påtryckningar” från specifika företag och produkter.

Vi utför stora som små uppdrag, enkla som avancerade. Vi utför enstaka delar eller hela entreprenader, helt efter ditt önskemål och behov.

Vår personal har mångårig erfarenhet inte endast av tekniska lösningar utan av allt runt omkring som projektering, inköp, installation, driftsättning etc.

Projekten vi har erfarenhet av är bl.a.

 • Skolor
 • Domstolar
 • Banker
 • Butiker
 • Kontor
 • Industrier
 • Bostäder (villor, radhus, höghus)
 • Hotell och konferenser
 • Handikappförbund
 • Sjukhus
 • Polishus
 • Militära anläggningar

Detta innebär att vi har förståelse och kunskap i att anpassa både arbete och levererade lösningar till kunder med särskilda behov och förutsättningar.